Sodni prevodi

Prevajalska agencija FIMA PREVAJANJE vam nudi sodne prevode

iz SLOVENŠČINE V

ANGLEŠČINO, NEMŠČINO, RUŠČINO, UKRAJINŠČINO, MADŽARŠČINO, ITALIJANŠČINO, POLJŠČINO, ŠPANŠČINO, HRVAŠČINO, SRBŠČINO, BOSANŠČINO, MAKEDONŠČINO, ČEŠČINO, SLOVAŠČINO, FRANCOŠČINO TER OSTALE TUJE JEZIKE IN OBRATNO.   

 Prevajalci imajo večletne izkušnje na področju prevajanja različnih besedil. Nudimo vam uradne (sodne), ki so prevedeni strokovno, kakovostno in ugodno. Odlikuje nas hitra odzivnost in fleksibilnost.

Sodno overjene prevode opravijo zapriseženi sodni prevajalci, ki so z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije imenovani za stalne sodne tolmače.

 Kako izgleda sodni prevod in kaj vsebuje?

 Sodni prevod je sestavljen iz ŽIGA, PODPISA SODNEGA TOLMAČA, NARODNE VRVICE IN IZJAVA SODNEGA TOLMAČA. 

 prevod-prevajanje-fima-prevodzivljenjepisa

 

Izvirni dokument in prevod sta opremljena z žigom in klavzulo sodnega tolmača. Dokumenta sta povezana z narodno vrvico in opremljena z žigom sodnega tolmača, ki zagotavlja, da je prevod natančen in ustrezen. 


Med uradne dokumente sodijo:
• sodni prevod spričevala o končani izobrazbi,
• sodni prevod diplome,
• sodni prevod - izpis iz sodnega registra,
• sodni prevod pogodbe, sodni prevodi sporazuma
• sodni prevod potrdila o nekaznovanju,
• sodni prevod - izpisi iz rojstne knjige,
• sodni prevod pooblastila,
• sodni prevod potnega lista in sodni prevod
osebnega dokumenta.

 

Kdaj potrebujemo sodni prevod?

Sodno overjen prevod dokumenta se zahteva kadar sodelujemo z državnimi organi, kot je sodišče, matični urad, Agencija za trg vrednostnih papirjev, ministrstvo, zemljiška knjiga, Urad za intelektualno lastnino, Ajpes itd. Overjene in sodne prevode ponavadi zahtevajo tudi banke in ostale institucije, kot tudi tuji državni in uradni organi. Kadar se zahteva overjen sodni prevod se izvirno besedilo zveže z narodno vrvico skupaj s prevodom in izjavo sodnega tolmača, vse skupaj pa sodni tolmač ožigosa s svojim pečatom in podpisom, s čimer jamči za točnost in pravilnost prevoda.

Za overjeni in sodni prevod ni nujno, da je izvirno besedilo dostavljeno v originalu. Dokumente nam lahko dostavite osebno, po pošti ali preko kurirske službe. Na naštete načine vam sodni prevod tudi vrnemo. Pomembno pa je vedeti, da kot overjeni in sodni prevod velja le tisti prevod, ki je v originalu, torej vsebuje narodno vrvico, pečat in podpis tolmača. Priskrbimo vam lahko vsakršen overjen ali sodni prevod. Najbolj pogosto zahtevani sodni prevodi v prevajalski agenciji pa so: