Sodni prevodi za uradne dokumente

Sodno overjen prevod pripravi zaprisežen prevajalec, ki je z odločbo Ministrstva za pravosodje imenovan za sodnega tolmača in je pravno formalno veljaven v tujini in pri nas (v uradnih zadevah, npr. prijave za službo, prošnje za državljanstvo, šolanje v tujini, poroka, itd.).

Sestavljen je iz: izvirnika, prevoda, izjave in žiga, s katerim sodni tolmač zagotavlja, da je prevod natančen in ustrezen ter se popolnoma ujema z izvirnikom.

Stranka prejme sodni prevod v fizični obliki.

Sodni prevod potrebujemo za prevode spričeval, diplom, potrdil o nekaznovanosti, potrdil o stalnem prebivališču, osebnih dokumentov, pogodb, izpisov iz sodnega registra, certifikatov, delovnih dovoljenj, zdravniških izvidov, finančnih poročil in drugih različnih vrst potrdil.