Prevajanje italijanščine

Prevajanje italijanščine - italijanski prevodi

V prevajalski agenciji FIMA ima italijanščina posebno mesto, saj jo govorijo naši sosedi. Nenehna povezanost z italijanščino in Italijo je razlog, da je prevodov v italijanskem jeziku vsak dan več.

Prevajanje italijanščine - italijanski prevodi

NAVADNI PREVODI ITALIJANŠČINE

Potrebujete kvaliteten in ugoden prevod angleščine? Nudimo vam prevode besedil v in iz italijanskega jezika. Nudimo vam prevod spletne strani v italijanščino, prevod katalogov v italijanščino, prevod knjige v italijanščino, prevod cenika v italijanščino, prevod ponudb v italijanščino, prevod cenikov v italijanščino, prevod tehnične dokumentacije v italijanščino, itd..

SODNO OVERJENI (URADNI) PREVODI ITALIJANŠČINE

Sodno overjeni prevod sodni prevajalec oz. sodno zapriseženi prevajalec potrdi svoj prevod z žigom in z vrvico zveže z izvirnikom, overjeno kopijo ali navadno kopijo. Uradni prevajalec (oz. sodni prevajalec) k izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svojo izjavo o ustreznosti prevoda in podatke o tolmaču. Sodni prevodi veljajo za uradni dokument.

LEKTORIRANJE ITALIJANŠČINE

Zraven storitve prevajanja nudimo tudi lektoriranje prevedenih besedil (lektura italijanščine). Le tako bo prevedeno besedilo jezikovno in stilsko ustrezno.

TOLMAČENJE ITALIJANŠČINE

Imate pomemben sestanek ali predavanje? Vi ali vaši gostje ne razumejo dovolj dobro tujega jezika? FIMA vam nudi strokovnjake – izkušene tolmače, ki vam bodo olajšali sporazumevanje v tujem jeziku. Naši tolmači vas bodo spremljali ob prihodu vaših poslovnih partnerjev iz tujine in se popolnoma posvetili vam, vaši terminologiji in ciljem sestanka. Po naročilu bodo za vas opravili tudi prevod v tujini: spremljajo vas lahko na sejmih, predavanjih in poslovnih sestankih.

Želite prevod iz italijanščine v slovenščino ali druge tuje jezike ali iz slovenščine v italijanščino? Čim prej nam pošljite spletno povpraševanje, da bo vaš prevod preveden strokovno in kvalitetno.

 

Potrebujete prevod še v ostale tuje jezike? 

Prevajanje angleščine 

Prevajanje nemščine

Prevajanje ruščine

Prevajanje francoščine

Prevajanje španščine

Prevajanje madžarščine

Prevajanje ukrajinščine

Prevajanje poljščine

Prevajanje hrvaščine

Prevajanje srbščine

Prevajanje češčine

Prevajanje bosanščine

Prevajanje slovaščine