Sodni prevodi za uradne dokumente

Sodno overjen prevod pripravi zaprisežen prevajalec, ki je z odločbo Ministrstva za pravosodje imenovan za sodnega tolmača in je pravno formalno veljaven v tujini in pri nas (v uradnih zadevah, npr. prijave za službo, prošnje za državljanstvo, šolanje v tujini, poroka, itd.).

Sestavljen je iz: izvirnika, prevoda, izjave in žiga, s katerim sodni tolmač zagotavlja, da je prevod natančen in ustrezen ter se popolnoma ujema z izvirnikom.

Stranka prejme sodni prevod v fizični obliki.

Sodni prevod potrebujemo za prevode spričeval, diplom, potrdil o nekaznovanosti, potrdil o stalnem prebivališču, osebnih dokumentov, pogodb, izpisov iz sodnega registra, certifikatov, delovnih dovoljenj, zdravniških izvidov, finančnih poročil in drugih različnih vrst potrdil.

Prevod letnega poročila

Prevod letnega poročila zahteva strokovnega prevajalca, kar pa vam FIMA tudi zagotavlja. Za prevod letnega poročila ni potrebno samo znanje tujega jezika, temveč veliko več. Pomembno je razumevanje računovodskih in ekonomskih izrazov. V naši prevajalski angenciji strmimo h kvaliteti naših prevodov in skrbimo, da isti prevajalci prevajajo za določenega naročnika ves čas. Poznavanje dejavnosti in izdelkov naročnika je zelo pomembno in se odraža na kvaliteti opravljenega prevoda.

Če želite okvirno ponudbo, nam posredujete vaš dokument in v najkrajšem času vam bomo odgovorili.